Deep Freeze 7 โปรแกรมแช่แข็งเครื่อง ไม่ให้ไวรัสเข้า


การทำงานของมันคือว่า เวลาติดตั้งแล้ว เราลงหรือทำอะไรกับเครื่อง พอเปิดมาใหม่ ทุกอย่างจะกลับเป็นเหมือนเดิมครับ++
มันสามารถเปิด-ปิดการทำงานของโปรแกรมได้ครับ เวลาอยากเปลี่ยนแปลงหรือติดตั้งอะไรเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด
uploadic
http://www.uploadic.com/l334p3nyxjzv
'