แจกโปรแกรมแก้จอฟ้า BlueScreenViewBlueScreenView โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการ error จอเป็นสีฟ้าตัวอักษรสีขาวของวินโดว์ได้โดยละเอียด โปรแกรมจะทำการอ่านข้อมูลต่างๆ ที่วินโดว์เก็บไว้เมื่อเกิดอาการจอฟ้าขึ้น ทำให้คุณสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง โปรแกรมออกแบบมาให้สามารถดูได้ทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับ error วันที่และเวลา พร้อมทั้งไฟล์ที่เป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้อง

เชิญโหลด
uploadic
http://www.uploadic.com/cw4m9i007zok
'