แจกโปรแกรมจิ๋วแต่แจ๋ว..WinMate แก้ปัญหาคอมอืด-ช้า เพิ่มประสิทธิภาพแบบ All in One
WinMate โปรแกรมฟรีแวร์ประเภท Optimizer และ Tweaker ที่พัฒนาโดย T55.net ซึ่งเป็นโปรแกรม
ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์คุณ โดยรวบรวมฟังก์ชั่นที่หลากหลาย เพื่อให้เข้า
กับสาเหตุและอาการต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มาพร้อมกับความหลากหลายการซ่อมแซมและแก้ไข
ปัญหาด้วยตัวคุณเองหรือจะเลือกแบบวันคลิกให้โปรแกรมจัดการทุกอย่างแบบอัตโนมัติ โดยการแสกนหา
ข้อผิดพลาดภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ พร้อมบอกส่วนที่จะต้องทำการปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพ- Scan and Clean สแกนค่าต่างๆ ที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์และหาส่วนที่ต้องการซ่อมแซมและ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แค่คลิกเดียว
- IE Tools ใช้ในการปรับแต่ง IE แก้ไขค่า ลบค่าต่างๆ เป็นต้น
- System Optimize ปรับแต่ง แก้ไข เพิ่มประสิทธิภาพให้กับวินโดวส์
- Windows Update จัดการเรื่องวินโดวส์อัพเดท
- Program Manager จัดการเกี่ยวกับโปรแกรม ถอนการติดตั้งโปรแกรม
- Backup เกี่ยวกับการสำรองข้อมูล เช่น ไดร์เวอร์, IE Favorites และ System Backup
- General Tools เครื่องมือจัดการพีซีทั่วไป

•Download: T55 WinMate (Windows XP, Vista, 7 32bit-64bit)

 - Scan and Clean สแกนค่าต่างๆ ที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์และหาส่วนที่ต้องการซ่อมแซมและ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แค่คลิกเดียว
- IE Tools ใช้ในการปรับแต่ง IE แก้ไขค่า ลบค่าต่างๆ เป็นต้น
- System Optimize ปรับแต่ง แก้ไข เพิ่มประสิทธิภาพให้กับวินโดวส์
- Windows Update จัดการเรื่องวินโดวส์อัพเดท
- Program Manager จัดการเกี่ยวกับโปรแกรม ถอนการติดตั้งโปรแกรม
- Backup เกี่ยวกับการสำรองข้อมูล เช่น ไดร์เวอร์, IE Favorites และ System Backup
- General Tools เครื่องมือจัดการพีซีทั่วไป

•Download: T55 WinMate (Windows XP, Vista, 7 32bit-64bit)

เชิญโหลด
uploadic
http://www.uploadic.com/zcmlc50jrbig
'