32 Premuim & 32 demo Photoshop style สวยแค่ไหนมาดูกัน!
Photoshop style คือรูปแบบการใส่สีสันโดยอัตโนมัติ เพียงแค่เราเขียนข้อความขึ้นมา 1 อัน (หรือเรียกว่า 1 layer)
แล้วเลือกรูปแบบจาก style เพียงแค่นี้เราก็ได้ตัวอักษรที่สวยงาม และยังสามารถประยุกต์ใช้กับรูปภาพได้อีกด้ว

ดาวน์โหลด
uploadic
http://www.uploadic.com/dqvz2gm5g0g1
'