TV and Radio Online โปรแกรมฟัง FM และดู TV ที่ดีที่สุดจากการพัฒนาของคนไทย

TV and Radio Online โปรแกรมฟัง FM และดู TVที่ีดีที่สุดจากการพัฒนาของคนไทย ตัวนี้เลยคับยกนิ้วให้ไม่ลองไม่รู้

วิธีติดตั้ง   กดที่  G2GnetTV  แค่นี้ก็เสร็จแล้วคับ

วิธีใช้       
กดที่แฟ้มรายการ และ กดนําข้อมูลรายการ แค่นี้ก็กดเลือกสถานีที่เราต้องการฟัง 
หรือชม หรือกด ตัวย่อ เพียงง่ายๆๆ Ctrl+I  และก็เลือกรายการก็เหมือนกันคับ

ดาวน์โหลด
uploadic
http://www.uploadic.com/wazkbg8854ys
'