ถอดถอนโปรแกรมให้สิ้นซากด้วย Revo Uninstaller Pr0 2.20 Crack

Image

Revo Uninstaller เป็นฟรีแวร์สำหรับถอดถอนโปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่องออกแบบไม่เหลือซาก (แบบเดียวกันกับโปรแกรม Your Uninstaller!) ทั้ง unnecessary files, folders และ registry keys อีกทั้งหากในเครื่องของคุณมีโปรแกรมที่ติดตั้งไม่สมบูรณ์ Revo Uninstaller ยังสามารถที่จะ Scan และแสดง files, folders และ registry นั้นๆออกมา เพื่อที่คุณจะสั่งลบได้ทันที

Image


Image
Uploadic
http://www.uploadic.com/8kp8q56lz0ho/Re ... k.zip.html

'