SuperRam6.7.4.2011 ปรับ RAM ให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพ สุดแหล่ม

Image


SuperRam 6.7.4.2011 เป็นโปรแกรมที่จะเข้ามาจัดการบริหารการใช้แรมให้สามารถ ใช้งานได้สมบูรณ์ มากขึ้น โดยเฉพาะท่านที่มีแรมน้อยๆ ควรหาซอฟแวร์ นี้ มาใช้เพราะมันจะคอยตรวจจับว่ามีอะไรใหมไม่ได้ใช้ งั้นฉันยก เลิกเธอออกจากการจับจองแรมนะ ทำให้แรมมีพื้นที่มากขึ้นเพื่อจะรองรับซอฟแวร์อื่นๆ หรือนำเอาไปใช้กับงานที่จำเป็นต้องใช้แรมแบบนี้เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถจับจองพื้นที่บนแรม (แคชหน่วยความจำ) เพื่อเปิดโอกาศให้โปรแกรมใหญ่ๆ เข้ามาทำงานได้มากขึ้นมันจะได้ไม่ไปกวนฮาร์ดดิสก์เพื่อนำมาเป็นแรมนั่นเอง ครับ (เนื่องจากฮาร์ดดิสก์มันช้ากว่าแรม).

Image

Uploadic
http://www.uploadic.com/qfrfqp8r21d6/superram.exe.html
'